Contact Us

Shenzhen Ximing Technology Co., Ltd.
2417-F, Nanguang Jiejia Building, Shennan Middle Road, Futian District, Shenzhen, China

Email: contact@perfk.com